AMSLIFT Ab

AMSLIFT Ab, tidigare Amsler-Hissi Ab, grundades år 1997 med huvuduppgiften att bygga hissar till redan befintliga byggnader utan hissar. Detta är vår huvuduppgift som vi fortfarande följer.

Med åren har vi blivit marknadens ledande bolag, även om vi nuförtiden också bygger varuhissar, specialhissar och personhissar för nybyggen.

AMSLIFT är en självständig och oberoende fullt finländsk hissleverantör.

I själva verket är vi marknadens största bolag i helt finskt ägo.

Största delen av våra hissar är hydraulikhissar, eftersom den tekniken har många fördelar särskilt då man installerar hissar till redan befintliga byggnader. Hydraulikhissar kräver litet utrymme, är tysta och belastar inte husets tak eller väggkonstruktioner. De är också förmånliga att bygga och underhålla. Största delen av alla nya hydraulhissar som installeras i Finland bär nuförtiden märket AMSLIFT.

AMSLIFT hissarna sammanställs av komponenter från de bästa europeiska, främst av svenska ISO 9001 certifierade tillverkare. Detta garanterar våra hissars höga kvalitet och en bra tillgång till reservdelar. Vår huvudleverantör är år 1958 grundade GMV- koncernen, som är överlägset världens största hisshydrauliktillverkare. Specialiseringen gynnar både oss och konsumenten. Våra priser är mycket konkurrenskraftiga, våra egna hissmontörer är ledande experter på sitt yrkesområde och vi har redan färdiga lösningar till de flesta hus som saknar hissar samt en utmärkt förmåga att skräddarsy hissarna till det specifika ändamålet. Som resultat och också som bevis av detta har vi årligen gjort över 50% av alla nya hissar till befintliga hus i Helsingfors.

Vi levererar hissar till hela Finland och vår märkesservice sköter om våra hissar dygnet runt.

Vår verksamhets ledande principer är personlig service, en design som tar i beaktande kundens behov och våra hissars miljövänlighet och hållbarhet.

Vi tar ert hissärende personligt.

- Juha Kiviranta, Verkställande Direktör